Uddrag fra lovgivningen

Vejledningen afsnit V

Beklædning

§105.

Der kan ydes hjælp til personer, som på grund af
deformiteter eller ganske særlige legemsbygning
e.l. har behov for særlig dyrt eller særligt udformet tøj. Det samme
gælder hjælp til beklædning, som er nødvendig p.g.a. ekstraordinært slid på tøj
og sko, herunder ekstra ordinært slid på ortopædiske sko.

Særlige
beklædnings genstande som fx regnslag og kørepose til kørestole, rygeforklæde
og beskyttelses bukser til svært inkontinente personer ydes dog efter
servicelovens §112. Efter denne bestemmelse ydes også hjælp til
beklædnings genstande til personer, som p.g.a.sygdom, ulykke e.l. er blevet
varigt invalideret, og som følge heraf skal have udskiftet større dele af sin
garderobe.

Hvis det er
nødvendigt med ortopædisk fodtøj eller indlæg, herunder fodtøj og indlæg til
personer med en foddeformitet, ydes hjælpen efter Socialministeriets bekendtgørelse om ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens §§ 112 og 113.

Merudgift til børn:

§41

I serviceloven
beskrives det at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et
barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
indgribende kronisk eller langvarig
lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den
nedsatte funktionsevne.

Merudgift til voksne:

§100

I serviceloven
beskrives det at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den
daglige livsførelse til personer imellem 18 – 65 år med varigt nedsat funktionsevne. Personer
der modtager pension efter §14 er dog ikke berettiget medmindre de er bevilget hjælpe ordning efter §96.