Ergoterapeut eller socialrådgiveren

Er dem, som skal behandle ansøgningen om tilskud til
dit tøj, hos din kommune.

Vi kan være behjælpelige med at udforme tilbud med en
afdækning af jeres behov, som kan vedlægges ansøgningen om dækning af merudgift
i forhold til tøj der er tilpasset den nedsatte funktions evne. (dit handicap)

Forskellige kommuner – forskellige løsninger

Ved bevilling

– Kommune
bekræfter direkte til os. Med oplysninger om EAN nr. og kontaktperson. Vi laver
tøjet til dig, som aftalt og når vi er færdige sender vi regningen til
kommunen.

– Nogle gange
vælger kommunen at du som kunde skal have en egenbetaling – set i forhold til
hvad din udgift ville være, hvis du havde et såkaldt normalt liv. Det er
forskelligt om de sender en regning til dig efterfølgende eller vi som firma
selv afregner med dig.

– Andre kommuner
vælger at udbetale direkte til dig og du betaler så selv regningen til os.

Ved afslag.

Kan man anke afgørelsen.

Følg vejledningen i brevet fra kommunen.